Les mer om et av våre største prosjekt. E39 Svegatjørn-Rådal
/
/
E39 Svegatjørn-Rådal
E39 tunnel Svegatjørn rådal Bergen Os thunestvedt
E39 Svegatjørn Rådal
E39 Svegatjørn-Rådal
Aktuelt
Avdeling:  Anlegg
Byggherre:  Statens vegvesen
Byggtype:  Infrastruktur
Tidsperiode:  2019-2022

Magnus M. Thunestvedt AS inngikk i september 2018, sammen med ABB, norgeshistoriens største kontrakt innen samferdsel for elektro, styring, regulering og overvåkning (SRO). 

Prosjektet har en prislapp på omtrentlig 400 mill. kroner for komplett leveranse av elektroutstyr og SRO til nye E39 Svegatjørn – Rådal.

I prosjektet skal det leveres 125 km med el-kabler, 100 km med fiber-nett, 5330 lysarmaturer og 1150 ledelys i tunnel. Det blir også 550 opplyste skilt, 375 styreskap, 400 kamera , 260 nødtelefoner og over 100 ventilasjonsvifter. Totalt skal det bygges 17,7 km hovedvei, der 14,7 km går i toløps tunnel, og 1 300 meter ny fylkesvei med gang- og sykkelvei.

Den nye firefeltsmotorveien mellom Os og Bergen halverer kjøretiden og blir langt sikrere enn dagens tofeltsvei.

Strekningen omtales som ulykkesbelastet og miljøfiendtlig i nasjonal transportplan i 2014 og er en del av stamveien E39 mellom Bergen og Stavanger. Den nye motorveien forventes å løse flaskehalsen mellom Sandsli/Kokstad til sentrum forbi Lagunen Storsenter.  Et viktig tiltak for økt trafikksikkerhet i tunnellene er radarbasert, automatisk hendelsesdeteksjon (AID, automatic incident detection), som inngår i leveransen. Sammen med ABB leverer vi utstyr, installasjon, ingeniørtjenester, igangkjøring og andre tjenester for leveransen til Statens vegvesen.

På det meste vil vi ha rundt 60 mann i sving på prosjektet, alt styrt fra vår base i Ulvenparken og Rådalen.

Prosjektet forventes overlevert og åpnet i 2022.

Om E39 Svegatjørn-Rådal

  • Veien fra innslaget på Skogafjellstunnelen ved Svegatjørn til du kjører ut av Lyshorntunnelen er 11,8 km.
  • Strekningen er på totalt 17,7 km og skal gå som firefelts motorvei mellom Os og Fana.
  • 14,7 av den 17,7 kilometer lange veien blir i tunnel.

Mellom Svegatjørn og Rådal er 10,7 av 11,8 km i tunnell

  • Skogafjellstunnelen: 1,5 km
  • Lyshorntunnelen: 9,2 km

Mellom tunellene, Endelausmarka: 1,1 km

  • I Endelausmarka kommer rasteplasser, kryss til ny fylkesveg til Lysefjorden (Åsen, Lyseklostervegen fv 163), og flere store næringsområder, blant annet Lyseparken på rundt 500 mål.
    • Prosjektet omfatter også ny fylkesvei fra kryss i Endelausmarka til Åsenvegen og utbedring av eksisterende fylkesvei 163.
    • Lyshorntunnelen (9,2 km) kommer i nord ut i Rådal, med en kort dagsone og kryssområde på 200 meter før den går videre i 2,2 km lange Råtunnelen. Denne kommer i fjellet vest for dagens vegsystem ved Laguneparken.

Pris 6,5 milliarder kroner (2014-prisnivå)

Finansiering: 40/60 bompenger/stat
Byggestart: Torsdag 3. september (1. oktober i Os) 2015.

Antatt ferdig i 2022

Status desember 2020:

Vi nærmer oss ferdig med sluttkontroll i Skogafjellstunnelen, som er den korteste tunnelen på prosjektet E39- Svegatjørn-Rådal. Tunnelen på 1,5km starter på Svegatjørn, og munner ut i Endelausmarka. Etter juleferien vil samarbeidspartner ABB starte opp med egenkontroll av SRO-anlegget i tunnelen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Rull til toppen

Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsider for å levere gode tjenester og forbedre din brukeropplevelse. Les om personvern her.