Magnus M. Thunestvedt AS

Om oss

Magnus M. Thunestvedt AS skal levere elektrotjenester og -løsninger til Jonsvollskvartallet!

Jonsvollskvartalet er et finanshus som skal huse Sparebanken Vest AS og andre finansinstitusjoner.

Bygget har et totalt areal på ca. 20 000 kvm, det skal romme ca. 850 arbeidsplasser
Spreningen starter 02. mai 2013. Bygget skal etter planen stå ferdig i september 2015.

Det er det bergensbaserte firmaet Constructa Entreprenør AS som skal stå for byggingen.
Vi er meget fornøyd at vi skal være med i byggeprossessen til dette spennende bygget.

  • Nelfo
  • Godkjent for ansvarsrett
  • Energien
  • Miljøfyrtårn
  • SS Kontrollforetak
  • Godkjent lærlingebedrift