Vi nærmer oss 100 år, les Historien vår - Magnus M.Thunestvedt.

En moderne bedrift med lange tradisjoner​

Magnus M. Thunestvedt AS er en av Hordalands største og eldste elektroentreprenører. Vi har siden etableringen i 1922 hatt kontinuerlig fokus på kvalitet, innovative løsninger og god service.

Dette har ført til at vi i dag, 90 år etter, er et solid konsern som leverer totale løsninger innen elektro- og teletjenester til næringsliv, offentlig virksomhet og private kunder – alt fra mindre svakstrømsinstallasjoner til totalentrepriser med energi- og miljøvennlige systemer.

Tidslinje med historisk oversikt

Thunestvedt_Side_01_Bilde_02
1912 - Elektrikerlære
Magnus M. Thunestvedt
Magnus M. Thunestvedt ble født i 1894 på Midt Mjelde, Haus på Osterøy. I 1912, 18 år gammel, reiste han til Bergen for å begynne i elektrikerlære.
1912 - Elektrikerlære
Thunestvedt_Side_01_Bilde_01
1925 - Tidlig arbeidsliv
Familieidyll 1925
I 1922 finner vi Magnus M. Thunestvedt i likningsprotokollen for Haus. Han er der oppført under gruppen Håndverkere og andre i selvstendig virksomhet.
1925 - Tidlig arbeidsliv
Thunestvedt_Side_01_Bilde_03
1939 - Den første bilen
«Stikkedåsen»
Forholdene i bransjen var enkle. Han hadde lager, verksted og kontor i boligen. Arbeidet besto for det meste i å installere en lyspære i hvert rom på gårdene. Den første bilen, en Austin Seven med registreringsnummer R-1439, kalt «stikkedåsen», ble innkjøpt i 1939.
1939 - Den første bilen
Thunestvedt_Forste_lager
Det første lageret
Det første lageret
Det første lageret
Mellomkrigstiden
Mellomkrigstiden
Mellomkrigstiden var vanskelig for mange. For å spe på inntektene drev familien hønseri med rugemaskin og hadde salg av kyllinger og kaniner.
Mellomkrigstiden
Thunestvedt_familiebilde_1968
1950 og 1960-årene - Forsiktig ekspansjon
Foto fra 1968. Fra venstre Magnhild, Magnus, Rigmor, Mons, Jorunn, Gottfred og Gunnar.
Etter vanskelige år under okkupasjonen begynte en forsiktig ekspansjon i 1950-årene. Tallet på ansatte steg nå til fem. Ved slutten av 1960-årene var tallet på ansatte i bedriften kommet opp i 25. Ekspansjonen fortsatte i 1970- og 80-årene.
1950 og 1960-årene - Forsiktig ekspansjon
1985 - To aksjeselskap
Aksjeselskap
Fram til 1985 var firmaet eid av Magnus M. Thunestvedt alene. Dette året ble det etablert to aksjeselskap, et eiendomsselskap og et driftsselskap.
1985 - To aksjeselskap
Thunestvedt_Lokale_Andreas Gjellesviks_vei_Indre Arna
1988 - Kontor og Lagerbygg
Kontor- og lagerbygg i Andreas Gjellesviks vei
I 1988 kjøpte firmaet et kontor- og lagerbygg i Andreas Gjellesviks vei i Indre Arna. På det tidspunktet var tallet på ansatte kommet opp i over 50. Samme året kjøpte også firmaet sitt første dataanlegg.
1988 - Kontor og Lagerbygg
Thunestvedt_Magnus_M
1990 - Magnus M. Thunestvedt sitt siste leveår
Magnus M. Thunestvedt sitt siste leveår
I 1990 døde firmaets grunnlegger, Magnus M. Thunestvedt, nær 96 år gammel. Etterkommerne fordelte da aksjene mellom seg, slik at firmaet fortsatte å ha preg av å være en familiebedrift. Dette gjelder fremdeles.
1990 - Magnus M. Thunestvedt sitt siste leveår
1990-årene - Sterk ekspansjon
Sterk ekspansjon
1990-årene var en sterk ekspansjonsperiode for firmaet, preget av store oppdrag, og oppkjøp av andre elfirmaer.
1990-årene - Sterk ekspansjon
Logoen til Vangen Elektriske AS
2001 - Kjøper Vangen Elektriske AS
Kjøper Vangen Elektriske AS
Thunestvedt hadde lang tradisjon for arbeid på Voss. I 2001 ble det tegnet kontrakt om overtakelse av ansatte, driftsmateriell og varelager fra Vangen Elektriske AS. Vangen Elektriske ble en del av Thunestvedt-konsernet.
2001 - Kjøper Vangen Elektriske AS
Logoen til Sæterdal Elektro AS
2008 - Kjøper Sæterdal Elektro AS
Kjøper Sæterdal Elektro
Sæterdal Elektro AS, Vaksdal, begynte som en enmannsbedrift i 1998. Bedriften gikk godt og hadde i 2007 hele 15 ansatte. I 2008 gikk det litt trått, blant annet på grunn av finanskrisen, og Sæterdal Elektro ble en del av Thunestvedt-konsernet.
2008 - Kjøper Sæterdal Elektro AS
Thunestvedt_kontorbygg_Arna
2009 - Nytt bygg Arnadalen
Nytt bygg Arnadalen
I 2009 investerte firmaet i en tomt i Arnadalen. I juni året etter kunne over 100 ansatte flytte inn i det 3000 kvm store nybygget, som rommet både kontorlokaler, lager, tavleverksted og kantine.
2009 - Nytt bygg Arnadalen
Vestgarelektro.svg
2012 - Kjøper Vestgar Elektro AS
Kjøper Vestgar Elektro
I august 2012 kjøpte Thunestvedt-konsernet Vestgar Elektro på Sotra. Året etter ble Westland Elektro kjøpt og de to Sotrabedriftene ble fusjonert under navnet Vestgar Elektro.
2012 - Kjøper Vestgar Elektro AS
Thunestvedt_Kontorbygg_Valestrand_02
2016 - Nytt kontorbygg Valestrand
Nytt kontorbygg Valestrand
I 2016 ble det oppført et nytt kontorbygg på Valestrand. Avdelingen der er i hovedsak en servicebedrift for næringslivet på Osterøy og nyter godt av opparbeidet lokalkunnskap i det mangfoldige industrimiljøet. I tillegg er avdelingen inne i privathusmarkedet, både på Osterøy og andre steder.
2016 - Nytt kontorbygg Valestrand
2019 - Teknikkavdelingen
Teknikkavdelingen
Elektro er i dag det faget som stadig tar større del av den totale entreprisen. Man styrer mot energinøytrale bygg med stikkordene bærekraft og grønn profil. Dette er bakgrunnen for at firmaet i mai 2019 opprettet en egen teknikkavdeling som arbeider innen tre segment; automasjon, svakstrøm og energi.
2019 - Teknikkavdelingen
Thunestvedt_Pettersson&Gjellesvik
2020 - Videre ekspansjon
Videre ekspansjon
Thunestvedt Konsern har hatt en eventyrlig vekst de siste tiårene. I januar 2020 ble det kjent at konsernet har kjøpt 79% av aksjene i bedriften Pettersson & Gjellesvik. Med det blir konsernet den største el-entreprenøren på Vestlandet og blant de fem største i Norge.
2020 - Videre ekspansjon
Rull til toppen

Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsider for å levere gode tjenester og forbedre din brukeropplevelse. Les om personvern her.