Bærekraftsmål - Thunestvedt

Bærekraftsmål

Thunestvedt er en virksomhet som erkjenner sine forpliktelser når det kommer til samfunnsansvar. Vi erkjenner at vår rolle og vårt virksomhetsområde påvirker samfunnet og miljøet rundt oss.

Thunestvedt er en fremtidsrettet og innovativ leverandør. Vi har valgt bærekraftsmål som samsvarer med våre verdier og leveranser, målene er forankret i selskapets strategi og fokusområde i selskapets daglige virke.

Thunestvedt´s bærekraftsmål

I tillegg til å satse på leveranser innen fornybar energi har Thunestvedt også komplimenterende fokus på å utvikle nye systemer og løsninger for best mulig energibesparelse, dette er rette både mot profesjonelle og private aktører.

Det ikke bare er sluttproduktet som skal stå i samsvar med våre bærekraftsmål, Thunestvedt har til enhver tid fokus på at våre bærekraftsmål er forankret i hele produksjonslinjen. Dette innebærer at vi tar ansvar alle ledd helt fra våre leverandører til ferdig overlevert produkt.

Thunestvedt har de siste årene gjennomført flere grep for å oppnå de målene vi har satt oss. I tillegg til at bedriften er sertifisert miljøfyrtårn er det innført LEAN, kontinuerlige forbedringstiltak, digitale verktøy for kvalitetssikring og høyt fokus på innkjøpsrutiner. Disse grepene har resultert en effektivisering av produksjonslinje og ressursforbruk, i tillegg har det belyst forbedringsområder som har resultert i konkrete tiltak i bedriftens daglige virke. Eksempler på tiltak i den daglige produksjonslinjen er styrt innkjøp og eget lager som tiltak for å begrense hyppige og unødvendige leveranser/turer til grossist samt fornuftig bruk av overskuddsmateriell. Bedriften har allokert en egen resurs som bil- og verktøysansvarlig for å sikre ansvarlig bruk, kontroll og varighet på både verktøy og bilparken. Thunestvedt har også tilrettelagt for gratis elbil lading som ledd i å forankre sin visjon hos de ansatte.

Thunestvedt ønsker å begrense det miljømessige fotavtrykket i hele leveransen samt gjennom å kunne tilby innovativ miljøgunstig teknologi. Alle ledd i produksjonen skal ha fokus på ressursforbruk og bærekraftige produksjonsmønstre.

Rull til toppen

Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsider for å levere gode tjenester og forbedre din brukeropplevelse. Les om personvern her.